+420 775 636 196 jirikklimes@seznam.cz
Vyberte stránku

Zemní práce Jiří Klimeš

Šternberk

ZEMNÍ PRÁCE A VÝKOPOVÁ ČINNOST ŠTERNBERK

 

Vítejte na stránkách firmy Zemní práce Jiří Klimeš. Sídlem firmy je město Šternberk v okrese Olomouc. Specializujeme se na zemní a výkopové práce, úpravy terénů, svahování terénů, výkopy inženýrských sítí atd. Dále nabízíme půjčovnu stavebních strojů včetně minibagrů.

Jsme stabilní a neustále se vyvíjející firma fungující od roku 2005. Klademe důraz především na bezpečnost osob na staveništi, i všech ostatních se kterými se denně setkáváme na pracovišti i mimo něj. Všichni naši pracovníci jsou v zaměstnaneckém poměru, české národnosti a s řádnou pracovní smlouvou. Pracovníci jsou zdravotně i odborně způsobilí pro výkon práce, mají zdravotní prohlídky BOZP, OP, školení řidičů, strojnické průkazy.

NABÍZENÉ SLUŽBY

 

Naše firma je zaměřena především na rekonstrukce plynovodů, přípojek a OPZ , stavbu veškerých plynárenských zařízení, regulačních stanic.

Doplňkovou náplní práce jsou veškeré ostatní zemní práce, jako třeba výkopy I.S., příjezdové komunikace zakládání staveniště a stavby výkopy základů, plotů, jímek, včetně spodních staveb – základových desek, patek drenážní pro odvedení vod z podmáčených oblastí, včetně těžko přístupných míst. Dláždění a asfaltování povrchů, terénní úpravy kolem domů, svahy.

Všechny činnosti provozujeme v Olomouckém kraji, v ostatních krajích dle domluvy.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 

  • nákladní auta 7,5 – 32t, i na převoz asfaltu v termokontejneru
  • jeřáby Praga V3S AD80
  • bagry 1t – 9t včetně bouracích kladiv
  • traktorbagr
  • hydraulický zemní protlak
  • smykový nakladač včetně paletizačních vidlí, míchací lopaty nebo frézy na asfalt
  • vibrační technikou desky, pěchy, čerpadla, centrály, sbíječky
  • veškeré výkopy zabezpečujeme vlastním mobilním oplocením a přechodovými lávkami, přejezdovými plechy

GALERIE